19 november 2017

De familie van zeeheld Jan de Liefde (†1673)

Johan of Jan Evertsen de Liefde (±1619-1673) was vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Bij behoorde tot een geslacht van zeevaarders; de kapteins Sier de Liefde (±1615-1652) en Cornelis de Liefde (±1617-1673) zijn zijn oudere broers, zijn zoon is kapitein Pieter de Liefde (±1650-±1681), zijn vader Evert Henrickxsz de Liefde was equipagiemeester van 't collegie ter Admiraliteit en zijn oom Arent Henricxsz de Liefde was schipper van het schip "De Liefde".

Zeelheld Jan de Liefde  (†1673)
In juni 1644 werd Jan de Liefde benoemd tot kapitein bij de Admiraliteit van de Maze. Dat jaar vocht hij op de Middellandse Zee tegen Barbarijnse zeerovers uit Algiers en daarbij nam hij een kaperschip in. Kort daarna lukte hem dat ook tegen Duinkerker zeerovers. Met het schip "Dordrecht" deed Jan de Liefde in 1658 mee aan de Slag in de Sont.
Op 29-1-1665 werd Jan de Liefde aangesteld als waarnemend schout-bij-nacht, waarna op 15 juni de vaste aanstelling in die functie volgde. Tijdens de Engelse Oorlogen vocht Jan op het schip "Klein Hollandia" als tweede in bevel in het tweede eskader in de Slag bij Lowestoft.
Op 24-2-1666 werd Jan de Liefde bevordert tot waarnemend vice-admiraar van Holland en West-Friesland, waarna hij op 5 september tot vice-admiraal werd benoemd. Tijdens de Tocht naar Chatham veroverde Jan de Liefde het Engelse vlaggenschip "HMS Royal Charles" en kreeg daarvoor een gouden ereketting met medaille.
Tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog nam hij deel aan alle 4 de grote zeeslagen. Tijdens de Eerste Slag bij het Schooneveld raakte hij door een spliter aan zijn voorhoofd gewond. Uinteindelijk sneuvelde Jan de Liefde in de Slag bij Kijkduin op 21-8-1673. Zijn broer Kees raakte in hetzelfde gevecht zwaar gewond. Zijn zoon Pieter de Liefde was in die slag vlaggenkapitein van het schip "De Zeven Provinciën".

16 november 2017

Nicolaas van Diemen (1842-1909) uit Kudelstaart

Voor de arrondissementsrechtbank van Amsterdam betreffende de "Correctionele Policie" werd een groep van 11 mannen gedagvaard vanwege een proces-verbaal opgemaakt op 18-11-1863. Onder hen bevond zich Nicolaas van Diemen, oud 21 jaar, werkman, geboren en wonende te Kudelstaart bij Aalsmeer. Zij werden beschuldigd van het toebrengen van slagen. Het ten laste gelegde kon niet voor alle aangeklaagden overtuigend worden bewezen en dus kwam Nicolaas vrij.

Nicolaas van Diemen werd geboren op 1-3-1842 in Aalsmeer als zoon van Pieter van Diemen en Marijtje de Boer, die op 23-5-1833 in Alkemade waren getrouwd. Pieter van Diemen werd gedoopt op 18-1-1808 in Alkemade als zoon van Arie van Diemen en Adriana van Zijl. Pieter van Diemen is overleden op 13-8-1846 in Kudelstaart, 38 jaar oud; Nicolaas verloor dus op 4-jarige leeftijd zijn vader. 


Nicolaas van Diemen trouwde op 13-5-1869 in Aalsmeer met Martina van der Hoorn uit Ter Aar nabij Nieuwkoop. Zij werd geboren op 14-6-1843 in Ter Aar als een dochter van Cornelis van der Hoorn en Catharina Kints. 

Nicolaas van Diemen en zijn vrouw Martina kregen de volgende kinderen:
 • Pieter is geb. op 16-10-1871 in Aalsmeer en trouwde aldaar op 2-6-1898 met Cornelia Bon uit Uithoorn. Pieter is als weduwnaar overleden op 3-1-1953 in Mijdrecht. 
 • Catharina is geb. op 16-9-1872 in Aalsmeer. Zij trouwde (1) op 16-6-1898 in Aalsmeer met metselaar Martinus Meijer uit Alkemade. Zij trouwde (2) op 11-7-1901 in Aalsmeer met arbeider Steven Winters uit Aalsmeer. Catharina is overleden op 2-7-1934 in Uithoorn. 
 • Cornelis is geb. op 10-2-1874 in Aalsmeer en ald. overl. op 12-6-1877.
 • Maria is geb. op 30-7-1875 in Aalsmeer en overl. op 27-1-1876 in Kudelstaart.
 • Maria is geb. op 25-11-1876 in Aalsmeer. Zij trouwde op 16-5-1906 in de Haarlemmermeer met arbeider Cornelis Johannes Breed. Maria is overl. in de Haarlemmermeer op op 27-8-1950.
 • Cornelis is geb. op 3-11-1877 in Aalsmeer als één van een tweeling en overl. op 23-1-1878 in Kudelstaart.
 • Theodorus Johannes is geb. 3-11-1877 in Aalsmeer als één van een tweeling en ald. overl. op 14-11-1877.
 • Agnes is geb. 6-3-1880 in Aalsmeer en overl. in Naarden op 13-3-1949 als weduwe van Jacobus Pauw.
 • Adriana is geb. 16-2-1882 in Aalsmeer, waar zij op 18-5-1916 trouwde met scheepstimmerman Johannes de Kuijper uit Uithoorn. Adriana is overl. op 27-5-1953 in Haarlem. 
 • Cornelia is geb. op 27-5-1885 in Aalsmeer, waar zij op 14-8-1913 trouwde met tuinder Willem Springintveld. Cornelia is overleden op 15-3-1916 in Aalsmeer, slechts 30 jaar oud. Willem Springintveld is geboren op 12-10-1879 in Aalsmeer als zoon van Paulus Springintveld en Hendrika Arens en overleden in Aalsmeer op 9-6-1949.
 • een op 9-1-1887 levenloos geboren zoon.
Nicolaas van Diemen is overleden op 19-11-1909 in Aalsmeer, 67 jaar oud. Zijn weduwe is overleden op 13-2-1931 in Uithoorn. 

Bronnen: WieWasWie.nlNoord-HollandsArchief.nl, Families of South-Holland CD.

10 november 2017

Jielis Hendrik Vervoorn (1849-1913) keerde terug uit Argentinië

SS Leerdam I
Jielis Hendrik Vervoorn (40), zijn vrouw Clasina Mulder (35) en hun kinderen Margaretha (10), Hendrik (8), Anneke (6), Arie (4) en Jacobus (1) vertrokken in 1889 met het stoomschip “Leerdam” naar Argentinië. Dit schip was een 2.796 tonner met 2 masten. De maximale snelheid was 16 knopen. De familie Vervoorn arriveerde op 8-10-1889 in Argentinië.

Rond die tijd heerste er een grote, wereldwijde economische crisis. Argentinië inmiddels was nagenoeg bankroet. Er was nauwelijks werk voor Nederlanders, want de voorkeur werd gegeven aan mensen die Portugees, Spaans of Italiaans spraken. De familie Vervoorn was weer teruggekeerd naar Nederland, toen op 30-8-1892 in Rotterdam hun jongste dochter Jacoba werd geboren. 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 22-8-190

Jielis Hendrik Vervoorn is geboren op 3-9-1849 in Brakel als zoon van schipper Hendrik Huibert Vervoorn (1819-1870) en diens eerste vrouw, Anneke van der Balen (1816-1854). Jielis is overleden op 15-09-1913 in Rotterdam, 63 jaar oud. Jielis trouwde, 26 jaar oud, in augustus 1876 in Rotterdam met Clasina Mulder, 21 jaar oud. Clasina is geboren in Amsterdam als dochter van Arke Luitjes Mulder en Margaretha Friema, die ook kinderen kregen in Idaarderadeel (Fr) en in Rotterdam. Clasina is overleden op 4-12-1915 in Rotterdam, 61 jaar oud.

8 november 2017

Het vinden van een achternaam kan een grote doorbraak zijn...

Onder mijn voorouders heb ik een Annetgen Ariens die is geboren rond 1640 in Ridderkerk. Omdat dat een veel voorkomende naam is, had ik weinig hoop ooit voorouders van haar te vinden, ook al had ze o.a. dochters met opvallende namen als Roockien en Ingetje. 

Toen kwam ik een acte tegen, opgemaakt op 19 maart 1732 in Rijsoord:
Annetie Ariense Kalis, weduwe van Aert Bastiaanse van den Kaa, wonende te Carnisse. Zij legateert 1/3 deel inzake de roerende goederen aan:
 - Haar dochter Annitie Aartse van der Kaa, getrouwd met Jafet Hendriksz in 't Velt.
 - De 4 kinderen van Rokie Aartse van der Kaa, met name Neeltie en Adriaantie, verwekt door Arij Pietersz Boender, en Annigie en Adriana, verwekt door Leendert de Lange.
 - Ingetie Aartse van der Kaa, getrouwd met Jacobus Leeuwenburg.
Ridderkerk
De onroerende goederen worden in drieën verdeeld.

Annetgen heeft dus de familienaam Kalis !!

Ook vond ik nog een oudere acte, opgemaakt op 23-12-1686 in Ridderkerk:
 - IJda Ariens Kalis, weduwe van Gerrit Pleune de Hen, 
 - Arien Ariensz Kalis hoog heemraad alhier, 
 - Aert van der Kade, getrouwd met Annitie Ariens Kalis, wonende in Barendrecht, 
 - Gerrit Pietersz Lijster, getrouwd met Trijntie Ariens Kalis, 
 - Gerrit Jansz Staes, getrouwd met Lijntie Arijens Kalis, 
 - Huijgh Woutersz van der Wael, getrouwd met Roockie Aerts Kalis en 
 - Willem Leendersz Mijnliefste, getrouwd met Jannitie Aerts Kalis, wonende te Ridderkerk voornoemd;
Zij zijn allen erfgenamen van Ariaentie Ariens Kalis. Blaes Gosensz Bom, weduwnaar van de voornoemde Ariaentie Ariens Kalis, en haar broers en zuster verklaren de nalatenschap met elkaar in goede harmonie te hebben verdeeld.

Vervolgens bleek Annetgen's dochter Roockien vernoemd te zijn naar haar grootmoeder Roockgen Arijens Cranendonck en over die familienaam hebben Sigmond en Slijkerman een dik boek geschreven, dus daarmee was ik meteen weer een aantal generaties verder terug!

Bron: StadsArchief.Rotterdam.nl.

6 november 2017

Klaas Schuijt Geutjeszoon nam deel aan de Russische veldtocht

Hillegonda Christina Rondhout, huisvrouw van en bijgestaan door Nicolaas Dogger, kleermaker, beiden wonend te Alkmaar, verschenen in 1847 voor de arrondissementsrechtbank in Hoorn.

Nederlandsche Staatscourant, 30-10-1847

Hillegonda was eerder gehuwd geweest met de in 1822 overleden Johannes Thomas Bruinier, die een halfbroer was van Klaas Schuijt Geutjeszoon. Klaas had laatst in Enkhuizen gewoond en zich in 1810 in Amsterdam opgehouden. In 1811 was hij in de Krijgsdienst getreden en met het Franse Leger van Napoleon naar Rusland vertrokken. Sindsdien is hij nooit meer in Enkhuizen of Amsterdam gezien. Daarom is het vermoeden ontstaan dat hij is overleden tijdens de Russische veldtocht. Tijdens de Napoleon's terugtocht uit Rusland zijn de meeste soldaten door ontberingen, kou en honger omgekomen. Van velen is nooit meer iets vernomen. Dat geldt ook voor Klaas Schuijt Geutjeszoon.

De terugtocht uit Rusland

1 november 2017

Matroos Willem Sgravendeel (1737-66) uit Groote Lindt

Willem Sgravendeel werd gedoopt op 14-7-1737 in de Groote Lindt (ZH) als zoon van Govert Willemse Sgravendeel en Christina (Steijntie Teunis) de Vette, die waren getrouwd op 23-12-1736 in Heeroudelandsambacht. Steijntje was op 18-11-1711 in Heeroudelandsambacht gedoopt als dochter van Teunis Abrams de Vette en Maijke Ariens de Kievit. Willem's vader was op 7-10-1708 in Mijnsheerenland gedoopt als zoon van Willem Govertse Sgravendeel en diens eerste vrouw, Grietje Jacobs de Raadt.

Willem Sgravendeel voer op 8-8-1766 als matroos uit op het schip "Vrouwe Elisabeth Dorothea" voor de kamer van Amsterdam. Het schip was een 600 tonner met een lengte van 125 voet met 110 zeemannen en 41 soldaten aan boord. Het stond onder leiding van kaptein Willem Groeve.
Vanwegen verkeerde wind keerde het schip 2 maal terug naar Texel, eerst van 12 tot 15 oktober en vervolgens was het op de 31e weer terug. Eindelijk vertrok het definitief op 15-11-1765. Het deed de kaap aan van 4 tot 30 maart 1766 en kwam aan in Batavia op 24 juni. Willem is in Azië overleden op 8-8-1766. 

Een jaar later, op 27-11-1767, is het schip "Vrouwe Elisabeth Dorothea" bij Noord-Holland vergaan. In dat jaar werd ook een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken in de hospitalen in Batavia naar aanleiding van extreem hoge hospitaalsterfte. Op 14-10-1767 werd gesteld "niet zonder reden [te] moeten twijfelen of voor de zieken die in dat [Bataviase] hospitaal komen, wel werd gedragen de nodige zorg [en] vooral of deselve wel werden voorzien van goede en deugdzame spijs en verdere benodigdheden". Ook was er te weinig kennis over tropische zieketen. Verder was de situatie zo dat de binnenregenten van de Bataviaanse hospitalen een vergoeding per patiënt kregen, waarvan hooguit tweederde aan voedsel werd uitgegeven; de rest verdween in eigen zak. 

Batavia

Bronnen: DordtenaZoeker.nlV.O.C. opvarenden bij het nationaal archiefhuygens.knaw, VOCsite.nl, P.H. van der Brug: Malaria en Malaise (De VOC in Batavia in de achttiende eeuw), De Bataafsche Leeuw, 1994.. 

30 oktober 2017

Blogiversary 2017 - 5 jaar Genealogie Bos Blog


Genealogie Bos Blog

blogiversary  

Vandaag bestaat mijn Nederlandstalige genalogie blog 5 jaar!! 
Daarom presenteer ik hier mijn favoriete voorouder blog posts: 


Dol en dwaas

Gerrit Snoek


Misdadig


25 oktober 2017

In 1751 overleed Lijsbet Groeneweg vóór haar bruiloft

De gaarder van Numansdorp vermeld bij het jaar 1751 dat op 16 april jongedochter Lijsbeth Groenweg zich aangaf om te trouwen met Gijsbert Verschoor, wonend onder Oud-Beijerland.

Inschrijving in de Gaarder van Numansdorp in het jaar 1751

De volgende dag gingen ook in Oud-Beijerland in ondertrouw: Gijsbert Arisz. Verschoor, j.m. geb. in Puttershoek en won. in Oud-Beijerland, met Lijsbeth "Groenewout", j.d. geb. en won. onder de Buitensluis (in Numansdorp). Bij deze trouwinschrijving staat vermeld: "deese hebben haar huwelijk wegens het overlijden van de bruid niet voltrokken".

Gijsbert was dus nog steeds jongeman toen hij op 12-1-1753 in Oud-Beijerland in ondertrouw ging met Kristina Jans Sluijteker/Sluijterik, die op 12-5-1723 in Oud-Beijerland was gedoopt als dochter van Jan Evertsz. Sluijteker en Philippine Pieters Rijsdijk. Met haar trouwde Gijsbert op 4-2-1753 in Oud-Beijerland. Zij kregen een dochter Marteijntje in 1754 en een zoon Kristiaan, die op 2-11-1755 in Oud-Beijerland werd gedoopt. Kristina is kort na de geboorte van haar naar-haar-vernoemde zoontje zijn overleden, want haar begrafenis werd betaald in Oud-Beijerland op 5-11-1755: ƒ2-0-0. 

In Klaaswaal is ondertrouwd op 19-11-1756: Gijsbert Arijsz Verschoor, wednr. van Christina Jansz Sluijter, won. in Oud-Beijerland, en Kaatje Arijsz Goudswaart, j.d. won. onder Klaaswaal. Zij zijn getrouwd te Klaaswaal op 12 december. Kaatje was een dochter van Arie Leenderts Goutswaart en Aaltjen Pieters Maaskant. Met Kaatje kreeg Gijsbert nog een dochter Annigje in 1762 en een zoon Arij. Deze Arij Verschoor (1768-1833) trouwde twee maal en had diverse kinderen. 

Gijsbert Verschoor was zelf op 22-1-1721 in Puttershoek gedoopt als zoon van Arie Aarts Verschoor en Martijntje Gijsberts Hofman. Via zijn moeder stamt Gijsbert Verschoor af van mijn voorouder Beatrix Cornelisse uit 's-Gravendeel. 

19 oktober 2017

Gijsbert Steenhoek (1838-98) trouwde met 2 zussen

Gijsbert Steenhoek werd geboren op 28-6-1838 in de Sint Anthoniepolder in de Hoeksche Waard als zoon van Adrianus Steenhoek (1807-55) en zijn vrouw Teuntje van Luijck (1807-73). Teuntje beviel van 13 kinderen in de periode 1828-50, maar van die kinderen stierven er 8 vóór hun 2e verjaardag.

De kerk van de
Sint Anthoniepolder
Gijsbert was 24 jaar oud toen hij op 24-4-1863 in Zuid-Beijerland trouwde met de 28-jarige Adriaantje van Essen. Zij kregen 9 kinderen. De geboortes vóór 1870 waren in de Sint Anthoniepolder, de geboortes na dat jaar in de gemeente Maasdam. Adriaantje was 40 jaar oud toen zij is overleden op 21-10-1875, 15 dagen na de geboorte van haar jongste kind, dat haar slechts een maand overleefde. Van al hun 9 kinderen zouden er slechts 4 de volwassen leeftijd bereiken.

Na een slechts 2½ jaar durend huwelijk met zijn leeftijdgenote Willemijntje van der Grond trouwde de 55-jarige Gijsbert voor een 3e maal op 1-2-1894 in Maasdam met de 63-jarige Kornelia van Essen, een oudere zus van zijn eerste echtgenote. Kornelia was weduwe van Hendrik Schilperoord (1830-90) uit Oud-Beijerland van wie zij vier maal zwanger was, maar daarvan was nog slechts één kind in leven: Wijburgje Schilperood (1858-1904)

12 oktober 2017

De 4 vrouwen van Teunis Lanser (1795-1884) in Sliedrecht

Jannigje Jacobs Teeuw (1763-1836) en Pieter Teunisse Lanser (1761-1847) zijn op 8-2-1785 in Sliedrecht getrouwd en noemden hun kinderen Janna, Cornelia, Gerrigje, Teuntje, Teunis, Jakob, Cornelis, Jan, Neeltje, Pietertje en Pieter. De oudste zoon, Teunis, werd pas na 10 jaar huwelijk geboren op 30-7-1795 en 10 dagen later in Sliedrecht gedoopt. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader Teunis Pietersz. Lan(t)s/zer. 

Teunis' jongere broers Pieter (1805-1878) en Jan (1807-1882) zijn beiden 2 maal getrouwd, maar Teunis Lanser zelf is maar liefst 4 maal getrouwd:
 1. Helmina Visscher trouwde op 20-9-1821 in Sliedrecht met Teunis Lanser. Zij was geboren op 11-6-1787 in Sliedrecht als dochter van Dirk Visscher en Sijgje Hofman. Helmina beviel op 19-5-1822 in Sliedrecht een zoon Jacob Cornelis, die aldaar in 1845 trouwde en aldaar is overleden op 27-9-1858. Helmina Visscher is overleden op 30-6-1824 in Sliedrecht, 37 jaar oud. 
 2.  Ariaantje de Groot trouwde op 26-10-1826 in Sliedrecht met Teunis Lanser. Zij was geboren in juni 1799 en gedoopt op 16-6-1799 in Sliedrecht als dochter van Maarten de Groot en Elsje Klein. Ariaantje is de moeder van Maarten Lanser (1830-1908). Ariaantje is overleden op 19-3-1832 in Sliedrecht, 11 dagen na de geboorte van een zoontje genaamd Pieter, dat slechts 5 maanden leefde. Ariaantje werd slechts 32 jaar oud. 
 3. Ariaantje (“Jaantje”) Visser trouwde op 25-7-1833 in Sliedrecht met Teunis Lanser. Zij was geboren op 19 juli en gedoopt op 26 juli 1789 in Sliedrecht als dochter van Teunis Ariensz. Visser en zijn vrouw Teuntje Willems Visser. Jaantje was weduwe van Leendert van Genderen (1787-1832) met wie zij in 1813 was getrouwd. Jaantje's beide huwelijken bleven kinderloos. Zij is overleden op 5-6-1838 in Sliedrecht, 48 jaar oud.
 4. Marigje Willems van Wijngaarden trouwde op 20-8-1840 in Sliedrecht met Teunis Lanser. Zij was geboren in februari 1790 en gedoopt op 14-2-1790 in Sliedrecht als dochter van Willem van Wijngaarden en Ariaantje (“Jaantje”) Verhoef. Marigje was weduwe van Leendert Baldé (1835) met wie zij in 1815 een dochter had gekregen. Marigje is overleden op 6-2-1873 in Sliedrecht.
Teunis Lanser overleefde al zijn vrouwen en is overleden op 28-12-1884 in Sliedrecht, 89 jaar oud.

Teunis' kleindochter Adriana Lanser trouwde met Teunis' oomzegger Cornelis Lanser.

27 september 2017

Matroos Jan Leendertsz Eland (1698-1734) uit Oud-Beijerland

Jan Leendertsz Eland werd op 28-9-1698 in Oud-Beijerland gedoopt als één van de twee zonen van Leendert Janse Eland en Aaltie Pieters Portilie. De getuige bij Jan's doop was zijn tante Maartie Jans Eland.

Een fluitschip
Als 20-jarige vertrok Jan Leendertsz Eland vanaf het eiland Goeree op 4-5-1719 als matroos voor de kamer van Delft. De taken van een matroos waren gevarieerd, zoals laden en lossen, reinigen, teren en repareren van het schip, de waak- en roergang en het af- en aanslaan van de zeilen. 
Dit was ook de eerste reis voor het fluitschip “Stadhuis van Delft”, een 600-tonner met een lengte van 130 voet, dat op de V.O.C.-werf in Delfshaven was gebouwd. Er waren 114 zeelieden en 64 soldaten aan boord en het schip stond onder leiding van schipper Michiel van Pavie. Zij deden Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika aan in september en kwamen in Batavia (tegenwoordig Jakarta in Indonesië) aan op 30-11-1719. 
Jan vertrok weer uit Batavia op 17-12-1721 op het schip “Vaderland Getrouw”. Na een bezoek aan de kaap van 24 februari tot 10 april keerde hij op 8-8-1722 weer in Nederland terug. 

Jan Leendertsz Eland vertrok als bosschieter (soldaat) op 21-1-1734 vanuit Rammekens voor de kamer van Zeeland op het schip “Vlissingen”. Er zijn verschillende schepen geweest met die naam; dit schip was in 1732 gebouwd op de V.O.C.-werf in Middelburg. Het had een laadvermogen van 650 ton en een lengte van 130 voet. Het schip stond onder leiding van schipper Levinus de Heere en er waren 123 zeelieden, 51 soldaten en 7 ambachtslieden aan boord. Jan is reeds op 28-2-1734 op zee overleden. Het schip kwam pas op 30-4-1734 aan op Kaap de Goede Hoop.

In het soldijboek van het schip “Vlissingen” staat het overlijden van Jan Leendertsz. Eland opgetekend.
Bronnen: V.O.C. opvarenden bij het nationaal archiefhuygens.knawVOCsite.nl, GaHetNa.nl, Bewerking van de doopboeken van Oud-Beijerland door ir. J.P. van der Spek.

19 september 2017

Johannes Stolk (1850-1927) uit IJsselmonde

Johannes Stolk werd op 25-9-1850 te IJsselmonde geboren als zoon van Jan Stolk en Pietertje van der Blom. Zij stammen van een familie Stolk, die in de 18e eeuw in de omgeving van Ouderkerk a/d IJssel woonde. Johannes had een oudere broer Arie (1827-1864) en zussen Johanna, Cornelia, Pietertje en Plonia. Als jongeman werd Johannes Stolk ingehuurd om vervangende dienstplicht te doen bij het 4e regiment infanterie. 
Johannes Stolk in 1899

Vervolgens trouwde Johannes Stolk, 27 jaar oud, op 11-4-1878 in Charlois met Johanna de Jong (1853-1927) uit Kralingen. Zij was een dochter van Bartholomeus de Jong en Belia Broere (1825-1890) en de weduwe van Lambertus Verlangen (†1876) uit Beest. Van hem had zij een zoon Arie (1876-1881). Met Johannes kreeg Johanna de kinderen Belia, Pietertje (2x), Bartje (j†), Johannes (2x), Martina (1887-1942), Gijsje Bertha (1889-1960), Johanna Geertrui (1893-1909) en Jansje (j†). 

Op 22-3-1899 in Rotterdam trouwde hun oudste dochter Belia met Franciscus Suijkerbuijk uit Putten, waarbij een zoon Louis (†1920) werd erkend, die op 7-12-1898 was geboren. Later zijn ook Johannes' dochters Pietertje, Martina en Gijsje Bertha getrouwd.

Johannes Stolk was werkman van beroep en zijn laatste woonplaats was Rotterdam, toen hij op 27-9-1899 werd opgenomen in de strafkolonie Veenhuizen in Drenthe, omdat hij had lopen bedelen.
Johannes Stolk was toen 49 jaar oud, 168½ cm. lang met een bovenlijf van 92 cm. Hij had een gerimpeld aangezicht en zijn baard en haar waren lichtbruin en grijzend. Hij was bovendien hardhorend.

Zicht op het derde gesticht bij Veenhuizen.

Johannes Stolk is op 3-6-1923 in Rotterdam overleden, 72 jaar oud. Zijn weduwe heeft hem nog 3½ jaar overleefd. 

Bronnen: AlleDrenten.nl, rotterdam.digitalestamboom.nl. WieWasWie.nl.

15 september 2017

Voorouders van Rien Poortvliet (1932-1995) in Dirksland

Marinus Harm (“Rien”) Poortvliet is geboren op 7-8-1932 in Schiedam. Marinus is overleden op 15-9-1995 in Soest, 63 jaar oud. Rien trouwde in 1956 met Cornelia Bouman, die in 1933 werd geboren. Zij kregen 2 zoons. Rien Poortvliet leerde zichzelf tekenen en werd aanvankelijk reclametekenaar van beroep. Vanaf het einde van de jaren vijftig deed Poortvliet in zijn vrije tijd voor verschillende uitgeverijen illustratiewerk. Vanaf 1968 was hij illustrator van boeken, waaronder “Te hooi en te gras” met illustraties van het traditionele boerenbedrijf en plattelandsleven.

De Voorstraat in Dirksland, getekend door Rien Poortvliet

12 september 2017

De schijndood van Elisabeth Williks in 1772 in Rotterdam

Elizabeth Williks/Willix/Wilks/Willickx, de vrouw van Arnoldus van Deijl, beviel van een zoontje, dat zij op 23-10-1772 in Rotterdam in de Leeuwenstraat R.K. lieten dopen met de naam Mathijs. Getuigen bij de doop waren Cornelius van Deijl en Margarita Stevens.


Het lijkt erop dat Elizabeth last had van een postnatale depressie, want 4 weken later, op 20 november, deed zij een poging zichzelf te verdrinken – volgens opgave door “overmaat van zorgen, droefgeestigheid en zwakheid van hersenen”. Zij werd voor dood aangetroffen. Men probeerde haar te verwarmen, in te wrijven met brandewijn en goot brandewijn in haar mond. Ze gaf daarop enige tekenen van leven en kreeg ook een neiging tot braken. Men probeerde haar verder te verwarmen en koffie toe te dienen. Na verloop van 3 uur opende zij haar mond en begon te stamelen. Daarna opende zij ook haar ogen. Zij kon zich niet herinneren wat er was gebeurd.


Elisabeth Williks werd 2 jaar later alsnog begraven op 13-12-1774 in Rotterdam, 2 minderjarige kinderen nalatend.

6 september 2017

Landloper Hendrik Lodder (1834-1904)

Sommige mensen zit het gewoon niet mee in het leven. Een voorbeeld is Hendrik Lodder die vóór zijn 22e verjaardag al zijn vader, vrouw èn dochtertje had verloren.

Hendrik Lodder werd op 31-12-1834 in Capelle (NB) geboren als zoon van schoenmaker Johannes Lodder (1785-1854) en zijn tweede* vrouw Anna Jacomijna Scholt (1807-1879). Van de 11 levend geboren kinderen van zijn ouders bereikten alleen Hendrik en zijn broer Jan Govert de volwassen leeftijd. Hun oudste zus Anna Lena (1830-1848) was enkele weken voor het huwelijk van hun ouders geboren.
Hendrik Lodder
(1834-1904)

Hendrik was 19 toen zij vader overleed en trouwde een jaar later op 7-9-1855 in Capelle met Maria Korsten. Zijn vrouw is na 10 maanden huwelijk overleden op op 8-7-1856, op dezelfde dag als haar 2-dagen-oude dochtertje. In 1857 zat Hendrik Lodder een maand in de gevangenis in 's-Hertogenbosch wegens belediging. Op 17 november 1857 weer in vrijheid gesteld.
Hendrik's moeder is op 22-5-1857 hertrouwd met Adriaan Muller (1823-1889). Jan Govert Lodder (1845-1926), Hendrik's enige overlevende broer, trouwde in 1874 met Pieternella van der Schans (1847-1929), maar hun enige 2 kinderen zijn beide als baby overleden.

Hendrik Lodder was weduwnaar zonder beroep en vaste woonplaats en was al 5 keer eerder veroordeeld voor bedelarij en landloperij, toen hij bij de Rechtbank in Utrecht opnieuw wegens landloperij werd veroordeeld. Hij werd op 17-8-1896 opgenomen in de strafkolonie Veenhuizen in Drente.
Hendrik Lodder was 1,73 m. lang en had een brede neus. Op zijn rechter bovenarm had hij een moedervlekje en op zijn rug een wrat. Zijn hoofdhaar was dun en donkerbruin. Hij had een "moeilijke gang" door een beenbreuk. Verder wordt o.a. vermeld dat hij zijn militaire dienstplicht had vervuld.

Hendrik Lodder is op 2-1-1904 in Capelle (NB) overleden.

Zicht op één van de gestichten bij Veenhuizen

* Hendrik's vader, Johannes, was weduwnaar van Jenneke Ockers (†1826) met wie hij op 4-9-1807 in Sprang in ondertrouw was gegaan als j.m., geboren in Ooltgensplaat en wonende in de Vrijhoeve.

   

3 september 2017

De ouders van Gepije Joosten in Dordrecht

Onder mijn Dordrechtse voorouders bevindt zich Gepije Joosten, die op 30-7-1684 in Dordrecht in ondertrouw ging met schoenmaker Johannes (van der) Hum. Johannes is hoogstwaarschijnlijk een zoon van Sander Hum en Janneken Arijens. Met Gepije Joosten liet hij de kinderen Janntie, Pietertje, Alexander, Pieternella en Stijntje dopen.

De achternaam van Gepije Joosten wordt alleen in 1726 en 1727 vermeld. Op 11-7-1727 was Gepije Jooste Lipsjes, weduwe van Johannes van der Hum, getuige bij de ondertrouw van haar dochter Stijntie met Jan Claesse de Ridder.

De trouwinschrijving van Stijntie Jansse van der Hum, dochter van Gepije Jooste.

31 augustus 2017

Albertus Clappercluijs, een gesepareert man, hertrouwde in 1714 in Leiden

Op 8-12-1714 in Leiden vond het huwelijk plaats van Albertus Clappercluijs, wonend in de Sandstraat in Leiden, gesepareerd man van Jannetje van Rees, en Catharina Bartels Molenaar, jongedochter, geboren te Leijden, wonend aldaar aan de Langegraft. Zij was een dochter van Bartholomeus Mathijs en Annetge Jans van 't Hoff. Bij de trouwinschrijving is in de kantlijn toegevoed: "Siet aangaande de admissie om met een ander te mogen".

Albertus Clappercluijs staat in het rouwboek van Leiden omschreven als "gesepareerd man".

Albertus Clappercluijs was weduwnaar van Martijtje Salvester, toen hij op 20-10-1708 in Leiden trouwde met Jannetje van Rees, jongedochter van Leiden, wonend in de Wittepaardesteegh. De getuige van de bruid was haar moeder, Marijtje van Dijl.

Albertus Clappercluijs was geboren in Delft en werkte als verversknecht, toen hij als jongeman op 8-4-1707 in Leiden trouwde met Marijtje Salvester, jongedochter, geboren in Rotterdam en wonend aan de Oostwestgraft in Leiden. Dit huwelijk heeft dus niet lang geduurd. 

25 augustus 2017

Gerrit Snoek (1831-1909) uit Gorinchem

Tegenwoordig zouden we Gerrit Snoek uit Gorinchem een draaideur crimineel noemen, want hij kwam telkens weer in aanraking met de politie. Gerrit was eigenlijk schoenmaker van beroep en kon schrijven. In de periode 1852-1856 vervulde hij zijn dienstplicht in Brielle bij de vesting artillerie. Dat laatste jaar moest Gerrit voor de krijgsraad verschijnen wegens diefstal en desertie.

Gerrit Snoek
De criminele loopbaan van Gerrit Snoek t/m 1885.
Gerrit Snoek werd geboren op 28-10-1831 in Gorinchem als zoon van Gerrit Snoek (1801-66) en Cornelia van Erp (1806-66) en bleef zijn hele leven ongehuwd. Hij kwam uit een groot gezin en had o.a. broers Jurianus Snoek (1829-66) en Dirk Snoek (1844-96). Gerrit was vernoemd naar zijn grootvader Gerrit Snoek (1778-1826), die weer een zoon was van een nog eerdere Gerrit Snoek (1737-1801).

Gerrit Snoek in 1896
Gerrit Snoek heeft met 5 andere kolonisten in het rijksgesticht Ommerschans een inbraak gepleegd op 28-11-1866. Bovendien had Gerrit ook nog brand gesticht en schriftelijke bedreigingen geuit. Gerrit werd daarom in 1867 als enige tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld; de anderen kregen elk 7 jaren tuchthuisstraf opgelegd.

In 1883 was Gerrit Snoek 48 jaar oud, 1.69 m. lang met bruin haar, blauwe ogen en een “grote kin” zonder baard. In 1885 was zijn haar inmiddels “grijsachtig” geworden. In 1895 werd Gerrit als “kaalhoofdig” omschreven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de criminele loopbaan van Gerrit Snoek:
DATUM
GERECHT
MISDAAD
STRAF
Juni 1856
Krijgsraad te
‘s-Hertogenbosch
diefstal en desertie 
2 jaar kruiwagenstraf
28-6- 1860
Provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland
bedreiging met brandstichting
5 jaar tuchthuisstraf
25-3-1867
Provinciaal gerechtshof in Overijssel
diefstal uit het rijksgesticht Ommerschans
10 jaar tuchthuisstraf
1879
Rechtbank te
s-Hertogenbosch
diefstal
1 jaar celstraf
26-9-1882
Rechtbank te Rotterdam
diefstal
½ jaar celstraf in de cellulaire gevangenis te Rotterdam
28-2-1884
Gerechtshof te Arnhem
bedreiging met brandstichting en/of bedrieglijke bankbreuk
1 jaar celstraf in de cellulaire gevangenis te Utrecht
12-12-1889
Rechtbank te Amsterdam
diefstal
2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf
16-6-1892
Rechtbank te
s-Gravenhage
diefstal
1 jaar gevangenisstraf in de strafgevangenis te Breda
21-7-1893
Rechtbank te
’s-Gravenhage
diefstal
2 jaar gevangenisstraf in de strafgevangenis te
s-Hertogenbosch
1896
Rechtbank te 
s-Gravenhage
landloperij
Veenhuizen

Tenslotte werd Gerrit Snoek op 8-9-1896 wegens landloperij opgenomen in de strafinrichting in Veenhuizen nabij Norg in Drente. Daar werd als zijn karakteristieke trek “diepliggende ogen” vermeld. Volgens opgave was hij toen 167½ cm lang met een bovenlijf van 89½ cm. Zijn linkervoet was 26 cm lang. 
Gerrit Snoek is uitieindelijk te Veenhuizen overleden op 15-6-1909, 77 jaar oud.

Bronnen: Register van ontslagen gevangenen bij TresoarWieWasWie.nlAlleDrenten.nl, Delpher.nlFamilySearch.org.

23 augustus 2017

6 dochters met de naam Cornelia in 1 gezin In 't Veld

Vroeger vernoemde je je oudste kinderen naar je ouders en daarop volgende kinderen naar andere familieleden. Dus, nadat Cornelis in 't Veld (1829-1884) in 1851 in 's-Gravendeel was getrouwd Willempje van Driel (1831-1884), noemden zij hun oudste zoon Jan - naar zijn vader - en hun tweede dochter Cornelia - naar haar moeder. Vervolgens werden ook zijn moeder en haar vader vernoemd. Hun oudste dochter, Cornelia, is echter als baby reeds overleden. Daarop noemden zij hun derde dochter opnieuw Cornelia, maar ook die Cornelia overleed als baby. Zo heeft dit echtpaar uiteindelijk 6 dochters de naam Cornelia gegeven. Van hun jongste dochter Cornelia kan ik na haar geboorte inschrijving in 1865 niets meer vinden, dus mogelijk is ook zij jong gestorven. 

's-Gravendeel

16 augustus 2017

Zeeman Rutgerus van Dongen bleef in 1777 op zee

Rutgerus van Dongen was een zoon van Ruchus van Dongen uit Oosterhout en Anna Keer uit Arnhem, die in Rotterdam zijn getrouwd op 7-12-1749. Rutgerus werd op 16-8-1652 in Rotterdam R.K. gedoopt met daarbij als getuigen Digmus Ottiens en Petronella van Dongen. Zijn oudere broer Jacobus was op 18-12-1750 in Rotterdam gedoopt met als getuigen Jacob van Dongen en Elisabeta van Dongen. Rutgerus’ moeder, Anna Keer, werd begraven op 29-6-1774 in Rotterdam en liet 2 meerderjarige en 1 minderjarig kind na.

Soldaat Rutgerus van Dongen voer op 12-10-1767 vanaf het eiland Goeree uit op het schip “Pauw” voor de kamer van Delft. Er waren 190 zeelieden, 12 ambachtslieden en 78 soldaten aan boord. De kapitein was Gerrit Harmeyer. De “Pauw” was een nieuw schip, gebouwd op de V.O.C.-werf in Delfhaven met een lengte van 140 voet en een laadvermogen van 850 ton.
Het schip deed Kaap de Goede Hoop aan van 8 tot 22 maart 1768 en kwam op 8 juni aan in Batavia, waarna het doorvoer naar China. De Pauw vertrok weer vanuit China op 25-12-1768, deed de Kaap aan van 21 maart tot 3 april en kwam op het eiland Goeree aan op 16-7-1769.

Batavia is de oude naam voor Jakarta in Indonesië

Op 6-4-1775 scheepte Rutgerus van Dongen als matroos in op het schip “Jonge Hellingman” voor de kamer van Rotterdam. Dit schip met kapitein Pieter Verkerk had ook een laadvermogen van 850 ton en een lengte van 140 voet. Aan boord waren 131 zeelieden, 15 ambachtslieden en 102 soldaten. Het schip deed de kaap aan van 16 juli tot 6 augustus en kwam in Batavia aan op 17 oktober.
Na een verblijf van een jaar in Azië monsterde Rutgerus op 30-10-1777 in Batavia aan op een schip met de naam “Vrijheid” voor de kamer van Amsterdam. Het schip vervoerde enkele veroordeelde gevangenen, 6 soldaten, 3 werkmannen en 111 zeelieden. Tijdens de zeereis naar Kaap de Goede Hoop is Rutgerus overleden op 14-11-1777.

Rochus van Dongen, weduwnaar van Oosterhout, hertrouwde op 18-2-1776 in Rotterdam met Margareta Gieltjes, jongedochter uit Kleef (Kleve) in Duitsland. Rochus van Dongen is overleden op 10-11-1798 en begraven op de 13e in Rotterdam. Zijn weduwe, Margaretha Gieltjes, is overleden op 21-1-1808 en begraven op de 23e in Rotterdam.

Bronnen: rotterdam.digitalestamboom.nlV.O.C. opvarenden bij het nationaal archiefhuygens.knaw.

7 augustus 2017

Aren Nagtegaal uit Dirksland werd 90 jaar oud

Toen hij op 7-8-1927 in Melissant is overleden, was Aren Nagtegaal 90 jaar oud. Op dat moment was hij al 29 jaar weduwnaar van Elizabeth Bakker, die was overleden op 29-7-1898 in Dirksland. Zij waren getrouwd op 29-4-1863 in Dirksland. Daar hadden zij een aantal kinderen gekregen, waaronder een dochter Dina Nagtegaal (1865-1932), die in 1891 was getrouwd met Jan Stolk (1865-1956), die eveneens de leeftijd van 90 jaar zou bereiken. 

Aren's echtgenote, Elizabeth Bakker, was geboren op 20-4-1838 in Dirksland als dochter van Jan Bakker (1810-1851) en Annetje Noorman (1811-1853). Doordat haar beide ouders níet oud werden, werd zij op haar 14e al wees. 
Zelf was Aren Nagtegaal geboren op 11-11-1836 in Dirksland als zoon van Steven Nagtegaal (1805-1876) en diens eerste vrouw, Dingena Struik (1806-1841). Zijn moeder was overleden toen Aren net 5 jaar oud was. Zo'n anderhalf jaar later is zijn vader hertrouwd met Jannetje van der Herp (1821-1906). Bij zijn beide huwelijken erkende Steven Nagtegaal een voor het huwelijk geboren kind. 

Deze familie Nagtegaal, de voorouders van Aren, woonde ook in de 18e eeuw al in Dirksland. 

De Voorstraat in Dirksland, getekend door Rien Poortvliet.

3 augustus 2017

Robbert Jacobsz Valk in Dalem

De meeste ervaring heb ik met onderzoek in Zuid-Holland en Noord-Brabant, omdat daar de meeste van mijn voorouders vandaan komen. Wanneer ik maar ver genoeg terug ga, kom ik natuurlijk zo af en toe een voorouder tegen die van elders komt en dan denk ik al gauw "oei, moeilijk". Bij voorouders uit Dalem (tot 1986 gelegen in Gelderland) bleek onderzoek juist vrij simpel, omdat de doop en trouw gegevens bij zoekakten.nl bleken te zijn geïndexeerd.

Doopinschrijving in Arkel

Robbert Jacobsz Valk uit Spijk trouwde op 20-10-1680 in Dalem met Neeske Caspers Snoeck uit Dalem. Behalve hun al bekende kinderen vond ik nog een doop van Robbert Jacobse en Neeske, wonend in Dalum, op 13-7-1704 in Arkel. 

Robbert Valk hertrouwde op 9-11-1710 in Dalem met Lena Claessen Mol uit 's-Gravendeel.

Op 9-11-1710 in Dalem is Robbert hertrouwd met Lena Claessen Mol, een jongedochter uit 's-Gravendeel. Daarna is Robbert met zijn gezin naar 's-Gravendeel verhuisd. Daar overlijdt in 1714 nog een Teunis Valk, "quartiermeester op ’s lands in de Kille", met een zoon Willem, mogelijk een familielid van Robbert. Robbert had op 5-9-1700 in Dalem ook een zoon met de naam Theunis laten dopen. Robbert's tweede vrouw, Lena Mol, is echter kinderloos en als weduwe overleden. Voor het recht van begraven betaalde haar zus Arijaentje Klaesse de som van 3 gulden. 

31 juli 2017

Gerrit Louwen Brand (1703-1742) overleed aan de pokken

Meestal wordt er geen reden van overlijden vermeld bij een begraafinschrijving, maar soms gelukkig wèl. Zo heerste er in 1742 een pokkenepidemie, die een aan mij verwant gezin trof. 

Gerrit Louwen Brand was gedoopt op 18-11-1703 in Ottoland als zoon van Laurens Gerritsz Brand en Maria Cornelis van der Wal. Gerrit woonde in Gijbeland, toen hij op 18-3-1728 in Brandwijk trouwde met Neeltje Goosen Nieuwpoort. Zij is een dochter van mijn voorouder Goosen Jacobsz. van de Nieuwpoort (±1642-±1707). Neeltje's moeder, Adriana Ariens, was als weduwe in 1708 hertrouwd met Cornelis Ariensz Blokland en had kinderen uit haar beide huwelijk. 

Gerrit Brand en Neeltje Nieuwpoort lieten 2 dochters dopen in Brandwijk: Adriana op 4-12-1728 en Marijtje op 29-1-1730. Neeltje Nieuwpoort, in haar leven huisvrouw van Gerrit Louwen Brandt, is vervolgens op 12-4-1742 in Brandwijk begraven met het beste kleed. Drie maanden later, op 31-7-1742, werd Gerrit zelf begraven in het beste kleed. Daarbij wordt vermeld dat hij aan de pokken is gestorven. 

Gerrit Louwen Brand is aan de pokken gestorven in juli 1742

Het begraafboek van Brandwijk vermeldt een maand later dat een kind van Gerrit Louwen Brand aan de pokken is gestorven. Aangezien Gerrit's oudste dochter Adriana Brand (1728-1789) op 3-2-1760 in Brandwijk trouwde met Cornelis Dirkse Stolk (1737-1817), moet het de jongste dochter, Marijtje zijn geweest, die dan op 12-jarige leeftijd aan de pokken is overleden. 

Een kind van Gerrit Louwen Brand is in augustus 1742 ten gevolge van de pokken overleden..

Pokken kwamen vroeger epidemisch voor en maakten grote aantallen slachtoffers in zowel de middeleeuwen als daarna. Rond de 30% van de besmette personen overleed aan de pokken. De ziekte werd gekenmerkt door hoge koorts en grote aantallen blaasjes op de huid, vooral op de ledematen.  

16 juli 2017

Het buitenechtelijke kind van Antonia de Jong (1834-98)

Op 18-1-1857 rond 9 uur 's morgens in 's-Grevelduin-Capelle beviel de 22-jarige dienstmeid Antonia de Jong van een gelijknamige dochter met hulp van de Capelse verloskundige Ahasuerus de Rooij (1833-1907). De aangifte op de 20e werd gedaan door de verloskundige en ook Antonia's oom Johannes de Jong (1814-1869) was bij de aangifte aanwezig. 

Het kerkgebouw van
's-Grevelduin-Capelle
Antonia de Jong sr. was zelf geboren op 16-5-1834 in 's-Grevelduin-Capelle als tweede kind en oudste dochter van mijn voorouders Adriaan de Jong (1804-1857) en Maria Rosenbrand (1808-1882). Haar jongste broertje, de als peuter gestorven Willem, was in 1853 geboren, toen Antonia al 19 was. Met haar zuster Johanna (1835-1901) scheelde Antonia echter maar 9 maanden in leeftijd.

Volgens de gezinskaarten was Antonia vanaf mei 1854 als interne dienstmeid werkzaam geweest bij het gezin van rijksontvanger Emilius Christoffel Hendrik Phaff (1803-1879) en diens tweede vrouw Johanna Gerharda Dankaarts (1806-1877). Tot het gezin behoorden twee zoontjes uit Emilius' tweede huwelijk, geboren respectievelijk in 1850 en 1852, en uit Emilius' eerste huwelijk een dochter en ook nog een zoon genaamd Emilius Maurist Adrianus Willem Phaff (1873), die op 5-5-1839 in Oirschot was geboren. Verder was Adrianus van Wijk uit Dussen vanaf 1-5-1855 tot 2-12-1856 als secretaris in dienst bij het gezin. In die tussentijd is hij op 9-8-1856 in Almkerk getrouwd. Er waren in 1856 dus 3 mannen in huis die mogelijk de vader van Antonia jr. zouden kunnen zijn: Emilius Phaff sr. en jr. en Adrianus van Wijk. 

Acte van overlijden van Antonia de Jong, 3 maanden oud.

Antonia de Jong jr. werd slechts 3 maanden en 6 dagen oud. Haar overlijden op 24-4-1857 rond 19:00 uur werd op de 26e aangegeven door Antonia's ooms Gerrit de Jong (1809-1890), veldwachter, en Johannes de Jong (1814-1869), arbeider. Het krijgen van een buitenechtelijk kind was een schande en het was waarschijnlijk mede daarom dat Antonia een dag na het overlijden van haar dochtertje naar Amsterdam vertrok. Daar werkte zij als dienstbode aan de Prinsengracht 681 en de Heerengracht 227.

Ondertussen trouwden Antonia's jongere zusters Johanna en Maria (1841-1917) resp. in 1858 en 1864. Op 25-5-1866 in Vrijhoeve-Capelle was het Antonia die trouwde met Arnoldus van Laarhoven. Arnoldus was 4 jaar jonger dan Antonia, want hij was in Vrijhoeve-Capelle geboren op 28-8-1838 als zoon van Johannes van Laarhoven en Cornelia Hoefnagel.