24 oktober 2014

Hun huwelijk werd opgehouden "overmits sij in onechte geseten hebben"

Dordrecht, 24 okt. 1604: Gerit Jansz., hovenier, wed. van Antwerpen, en Anneken Jansdr. van Dortmunt in het Sticht van Munster. "Opgehouden naer het tweedde gebot, overmits sij in onechte geseten hebben noch bij leven van sijne voergaende huijsvrouw, also die van Swijndrecht inde classe hebben geremonstreert". 

Dordrecht rond 1600

21 oktober 2014

Kapitein Jan van Sprang uit Dordrecht en het slavenschip "De Zanggodin"

Op 21-10-1770 vertrok schipper Jan van Sprang met het snauwschip "De Zanggodin" voor een driehoeksreis Middelburg-Guinee-Engeland-Suriname-Middelburg voor de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC). Bij deze zgn. driehoekshandel werden handelsgoederen naar Afrika vervoerd, slaven uit Afrika naar Midden-Amerika gebracht en werden vervolgens plantage-producten naar de Republiek vervoerd.   

Het schip de "Zanggodin" was een snauw, een 17e- en 18e-eeuws zeilschip, eigenlijk een brik met een extra mastje direct achter de bezaansmast, genaamd de snauwmast. Snauwschepen varieerden in gewicht van 48 tot 96 last (een scheepslast was 2000 kg). De helft van de bemanning op de schepen van de MCC werd uit Zeeland gerecruteerd, 15% uit andere delen van het land en 35% uit het buitenland. 


Een snauwschip

16 oktober 2014

Gerrit Rosenbrand waarschuwt voor zijn vrouw's gat in de hand

Gerrit Rosenbrand trouwde op 28-4-1921 in Loon op Zand met de aldaar geboren Johanna de Roon, dochter van Christoffel de Roon en Johanna Pruijssers. Gerrit Rosenbrand is geboren op 11-5-1892 in Capelle (NB) als zoon van Machiel Rosenbrand en Adriana de Rooij. Gerrit is - net als ik - een nakomeling van de 17e eeuwse Jan Claesz Rosenbrand

Toen het stel 5 jaar getrouwd was, liet Gerrit Rosenbrand onderstaande waarschuwing plaatsen in de lokale krant "Echo van het Zuiden": 
Echo van het Zuiden, 16-10-1926

10 oktober 2014

Door een wijndt meuwlen doot gheslaghen in 1610

"Item op den 10 off 20 doch ooctobris 1610 is den predicant tot Oosterwijck bij Gorckum, na huys gaende, door een wijndt meuwlen doot gheslaghen, met name Plattevoet," dominee David du Pierre.


30 september 2014

Eindelijk weet ik zeker dat Caatje Warbie (1742-1785) een voorouder is

Via mijn moeder stam ik af van Johanna van Helmont (1764-1821), die op 8-6-1783 in Dordrecht trouwde met Gerrit Fransse Langeweg (1762-1821). Johanna van Helmont was het enige kind van Izaak van Hel[le]mont (1741-1866) en Caatje War[re]bie (1742-1785). Omdat Johanna's ouders net geen 3 jaar getrouwd waren, toen haar vader op 24-jarige leeftijd overleed, en haar moeder, Caatje Warbie, nergens met patroniem werd vermeld, was het lang onzeker of ik de grootouders van Johanna van Helmont wel juist had gereconstrueerd. 

Tegenwoordig staan op de website bomenmetbert.nl 18e eeuwse Dordrechtse huwelijksinschrijvingen ter inzage. Daar ben ik gaan speuren. 

Caatje Warbie en Izaak van Helmont zijn op 24-7-1763 in Dordrecht getrouwd en bij hun huwelijksinschrijving staat dat Caatje's moeder, Geertruij Bolle, weduwe van Arij Warbie, getuige was bij hun huwelijk. Daarmee zijn de ouders van Caatje vast komen te staan: 

Bij de huwelijksinschrijving van Isak van Helmond en Caatje Warbie staan de ouders van Caatje vermeld.

Izaak van Helmont werd bij zijn huwelijk vergezeld door zijn vader Hendrik van Helmont. Hendrik was gehuwd met Anna van Leeuwen. Naar haar kan zijn dochter Johanna van Helmont zijn vernoemd, die bij die doopinschrijving op 29-6-1764 in Dordrecht Anna wordt genoemd. Izaak, die een jongere zoon was, is dan vernoemd naar zijn overgrootvader, de vader van zijn grootmoeder Engeltje Izaaks Vinman.