2 juli 2015

Grietje en Arie Valk uit De Mijl werden onder curatele gesteld

Arie Robbertsz Valk (1759-1834)* en Pietje Jacobs de Bruijn (1764-1841) trouwden op 3-6-1787 in Dubbeldam en lieten aldaar 9 kinderen dopen in de periode 1788-1808. Hun dochter Grietje, gedoopt op 27-10-1793, en hun zoon Arie, gedoopt op 25-10-1801 en geboren op de 16e, worden als doofstom omschreven. Van hun broers en zusters overleed Jacob op 20-jarige leeftijd en trouwden Johanna, Hendriksje, Adrianus en Cornelis in de periode 1812-1832. Ondertussen verhuisden Grietje en Arie met hun ouders naar het nabij gelegend De Mijl.

Nederlandsche Staatscourant, 5-7-1842

Pietje Jacobs de Bruijn werd in 1834 weduwe en overleed zelf op 31-8-1841 in De Mijl. Op 2-7-1842 werden haar doofstomme kinderen Grietje en Arie onder curatele gesteld wegens "onnoozelheid". Het lijkt erop dat hun broer Gerrit Valk (1805-1869) tot hun curator was aangesteld. Arie Valk overleed op 21-1-1869 in Dubbeldam. Gerrit volgde op 19 december. Van Grietje kan ik geen overlijdensdatum vinden.

* Arie Robbertsz Valk is een gelijknamige kleinzoon van mijn voorouder Arie Robbertsz Valk (1692-1762).

25 juni 2015

Wie zijn toch de voorouders van Jacobus Vos en Johanna de Rooij?!

Pieternella Vos, een voorouder van mij, werd op 20-12-1778 in Capelle (NB) gedoopt als dochter van Pieternella, dochter van Jacobus Vos en Johanna de Roy. Jacobus Vos, j.m., geboren te 's-Grevelduin-Capelle, won. te Vrijhoeven, en Johanna de Rooij, j.d., geb. te Loon op Zand, won. te Capelle, trouwden op 17-5-1778 in Capelle.

Pieternella Vos trouwde op 9-2-1800 in ’s-Grevelduin-Capelle met Pieter Branderhorst (1777-1852). Ze betaalden voor hun huwelijk ƒ12,- aan impost. Ze kregen negen kinderen: Cornelis, Johanna (2x), Maria, Jacoba (2x), Willem, Jacobus en Pieternella. Vier van hun kinderen bereikten de volwassen leeftijd. De jongste, Pieternella Rosenbrand (1822-1887) trouwde in 1852 met weduwnaar Gerrit de Rooij (1822-1882). Haar oudere zuster Maria Rosenbrand (1808-1882) is mijn voorouder via haar huwelijk met Adriaan de Jong (1804-1857), waar mijn moeder in mannelijke lijn vanaf stamt.

Pieternella overleed op 18-3-1847 in Capelle en wordt ook dan omschreven als dochter van Jacobus Vos en Johanna de Rooij.

Bovenstaande zijn alle vermeldingen van Jacobus Vos en Johanna de Roy/Rooij. Er is verder geen spoor van dit paar te vinden. In het Engels noemen ze dat een "Brick Wall", een stenen muur, waar je onderzoek doodloopt.

17 juni 2015

Roeland in 't Veld (1819-94) uit Westmaas had vlagen van razernij

Roeland in 't Veld werd geboren op 25-6-1819 in Westmaas als oudste zoon van Simon in 't Veld (1787-1833) en Neeltje Everdingen (±1785-1872). Daarmee is hij - net als ik - een nakomeling van Dirk Aertse in 't Veld uit Cillaarshoek. Roeland's grootouders zijn Hendrik Jansz. in 't Veld en Geertrui Jacobs de Quartel en daarmee is hij ook een nakomeling van Dirck Cornelisz Quartel

Roeland's enige broertje Hendrik is jong overleden. Zijn zusters waren Geertrui (1812-1832), Adriaantje (1814-1886), Maria (1816-1882) en Jannigje (1824-1850).

Op 9-6-1856 werd Roeland onder curatele gesteld vanwege krankzinnigheid met vlagen van razernij. Hij is overleden in Dordrecht op 1-4-1894.

Nederlandsche Staats Courant, 19-6-1856

7 juni 2015

Caatje van Polanen werd in 1736 verbannen wegens overspel

Vaandoekwerker Frans van der Linden en Catrina ("Caatje") van Polanen gingen op 3-1-1755 in Leiden in ondertrouw. Frans had als getuige zijn vader Jacobus mee gebracht. De familie Van der Linden woonde in de Ruijme Concientiestraat. Caatje had als getuige haar moeder meegenomen, Susanna Hoornvelt/Hoorensvelt, wonende in de Bolwerkstraat.

Willemijntje van der Linden werd gedoopt op 10-12-1755 in Leiden

Frans van der Linden en Caatje van Polanen lieten in Leiden de volgende kinderen dopen:
  • Willemijntje, gedoopt op 10-12-1755 in de Pieterskerk met als getuige Jacobus van der Linden, waarschijnlijk jong overleden,
  • Frans, gedoopt op 24-7-1757 in de Hooglandsche kerk met als getuige zijn grootmoeder Susanna van Hoornvelt,
  • Willemijntje, gedoopt op 11-5-1760 in de Hooglandsche kerk met als getuigen Johannes van der Linden en Johanna Korenhof,
  • Feijtje, gedoopt op 21-2-1764 in de Hooglandsche kerk met als getuigen Pieter de Bruijn en Feijtje Delfos.

Op 25-2-1767 in de Pieterskerk in Leiden waren Frans van der Linden en Catie van Polanen nog getuige bij de doop van Frans, zoon van Abraham Dieneth en Anna Clement. Op 23 juli van datzelfde jaar was er in Leiden sprake van een verzoek tot echtscheiding tussen Frans van der Linden en Caatje van Polanen. Op 7-6-1768 werd de 32-jarige spinster Catharina van Polanen, gehuwd met Frans van der Linden, veroordeeld tot 50 jaar verbanning uit Holland en West-Friesland wegens overspel met Paulus Pikaar en Isaac Paradijs.

31 mei 2015

Het rampjaar 1315

Vanaf mei 1315 bleef het ca. 10 maanden vrijwel ononderbroken regenen, terwijl de temperatuur laag bleef. Daardoor kon het graan op de akkers niet rijpen. Door het natte weer kon ook geen zout worden gewonnen, waardoor vlees niet kon worden gepekeld om het langer goed te houden. 
Ook in het voorjaar van 1316 bleef het doorgaan met regenen. Een grote hongersnood volgde, die in grote delen van Noordwest-Europa meer dan 2 jaar aanhield. Het hoogtepunt van de hongersnood kwam in 1317, toen ook in de lente van dat jaar het natte weer aanhield. 

Ziektes als longontsteking, bronchitis, tyfus en tuberculose sloegen toe. Gewone mensen schuwden geen enkel middel om aan een beetje voedsel te komen. De nood was zo hoog, dat in oude kronieken zelfs over kannibalisme en kindermoord werd geschreven. Mogelijk zou 10-15% van de bevolking zijn overleden.


28 mei 2015

De verdwenen koe

Jenneke Embregtsz, weduwe van Claas Jansz van Dongen, wonende in 't Moer, legt op 23-5-1738 in Loon op Zand - op verzoek van Dingeman Jan Dingemans - een verklaring af. Zij heeft haar verdwenen koe teruggevonden bij Pieternel Paans, weduwe van Jan, genaamd de Messenmaker, in Oosterhout.
Uit het Rechterlijk Archief Loon op Zand 1736-38 (R94).

Voor genealogische gegevens van bovengenoemde Pieternel Paans (1676-1739), weduwe van Jan van der Sloot, zie: http://www.vanhengel.net/JanArie/Genealogie/Paans/paans.htm#p927.