8 februari 2016

Adelborst Cornelis Michielsz Naaktgeboren

Michiel Cornelisz Naaktgeboren werd in 1645 in Dubbeldam gedoopt als zoon van Cornelis Michielse Naechtiegeboren ook genaamd Meulenaar. Al gauw verhuisde Michiel naar Amsterdam, waar hij trouwde met Annetje. Zij was op 23-6-1644 in Amsterdam gedoopt als dochter van Huijbert Jansz van der Melse en Femmetje Barents. Michiel en Annetje lieten op 7-10-1674 in Amsterdam een zoon Cornelis dopen. Michiel werd op 11-11-1686 in Amsterdam begraven. Zijn weduwe, Annetje Huijberts, is aldaar begraven op 8-2-1644.

Cornelis Michielsz Naaktgeboren trouwde op 26-11-1695 in Amsterdam met Magdalena. Zij was op 10-9-1670 in Amsterdam gedoopt als dochter van Johannes Hoogevelt/Haagvelt en Baertje Jans van der Blijcke. Op 17-10-1703 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam was Cornelis Naaktgeboren samen met Bertienna Blijkma getuige bij de doop van Bertieana, dochter van Andries Hooghvelt en Willemijna Steenwijk.

Cornelis Naaktgeboren werd schilder, mogelijk kunstschilder, maar hij was ook zeeman, net als zijn vader. Op 22-9-1698 voer hij uit op het schip “Spiegel” als Adelborst in dienst van de Kamer van Amsterdam. De Spiegel was een pinas, die in 1693 op de werf van Amsterdam voor de Kamer van Amsterdam werd gebouwd. Het schip had 3 masten en een lengte van 144 voet 8,25 duim en een breedte van 26 voet en 8,25 duim.
Het schip vertrok vanaf Texel onder leiding van schipper Jan Gerritsz van Bordeaux. Het deed Kaap De Goede Hoop aan van 24 februari t/m 20 maart 1699 en kwam op 25-6-1699 in Ceylon aan. Op 20-12-1699 vertrok de 'Spiegel' - tezamen met de 'Grimmestein' en de 'IJsselt' - uit Ceylon voor de retourreis. In 1702 werd Cornelis Michielsz Naaktgeboren gerepatrieerd.

Een Pinas

Bronnen: vocopvarenden.nationaalarchief.nlvondel.humanities.uva..nl, www.vocsite.nl, stadsarchief.amsterdam.nl, Stamreeks Naaktgeboren door J.A. van der Giessen en P. Verdonk in "Gens Nostra" 1993. 

31 januari 2016

Berend Beltman overleed op 31-1-1937 in Deventer

Berend Beltman was vernoemd naar de overleden eerste echtgenoot van zijn moeder, Berend Jan Korteling (±1802-1845). Diens weduwe, Dina Elisabeth Klomp, was op 10-5-1849 in Deventer hertrouwd met Gerrit Beltman (1820-1891). Berend werd op 26-6-1851 in Deventer geboren als hun oudste zoon.

18 januari 2016

Hendrik van den Broek uit Tilburg deserteerde in 1810

In de Franse Tijd werden door het Ministerie Van Oorlog in de Koninklijke Courant uitgebreide beschrijvingen geplaatst van deserteurs. Eén daarvan was Hendrik van den Broek, huzaar, zoon van Arnoldus en Annemie van Oosterhout. Hendrik was geboren in Tilburg, 18 jaar oud, 5 voet, 4 3/4 duim lang en van beroep droogscheerder. Hij had donkerbruin haar en wenkbrauwen, blauwe ogen, een heel gewone neus en mond, een gladde, ronde kind. Hendrik is op 18-1-1810 gedeserteerd van het regiment huzaren in de garde van de toenmalige koning Lodewijk Napoleon Bonaparte:

Koninklijke Courant, 27-1-1810
Hendrik's ouders, Arnoldus van den Broek en Anna Maria (Annemie) van  Oosterhout, woonden in Tilburg, waar zij op 2-5-1784 waren getrouwd. Bij hun huwelijk aanwezig waren Jan Baptist van den Broek, broer van de bruidegom, en Hendrick van Oosterhout, vader van de bruid.

12 januari 2016

Simon Naaktgeboren is in 1719 op zee gebleven

Simon Naaktgeboren (1691-1719) voer uit voor de Kamer van Zeeland vanuit Rammekens aan de Westerschelde op 3-5-1718. Hij vertrok met het in 1712 gebouwde fluitschip "Strijkebolle" onder leiding van schipper Jacob Blauw. Als botteliersmaat assisteerde Simon de bottelier, die aan boord van een schip verantwoordelijk voor de inkoop van proviand en de rantsoenering daarvan.
Door storm, tegenwind of windstilte kon een reis veel langer duren dan gehoopt. Daarom werd er voedsel meegenomen dat gedurende lange tijd niet gevoelig was voor bederf, zoals scheepsbeschuit, spek, boter, olie, bier, in vaten gepekeld rundvlees en gedroogde granen en peulvruchten. 
Een Fluitschip
Gedurende de eerste 2 of 3 maanden van de reis liepen nieuwelingen vaak al schuurbuik en tering (tuberculose) op, waardoor ze rond liepen met bleke gezichten, blauwe lippen en gezwollen benen. Ook reumatische klachten kwamen veel voor door de koude en vochtige omgeving. Aan het begin van de 18e eeuw wist men nog niet dat de ziekte scheurbuik door een gebrek aan vitamine C kwam, maar dacht men dat het kwam door "onvoldoende lichaamsbeweging", "te zoute voeding" en/of "winterse koude" aan boord van een schip.

Het  fluitschip "Strijkebolle" deed Kaap de Goede Hoop aan van 24 augustus t/m 19 september en kwam op 26-11-1718 in Batavia in Indonesië aan. 

Op 7-7-1719 vertrok het in 1717 in Rotterdam gebouwde fluitschip "Slot van Kapelle" vanuit Batavia. Het schip verdween in een storm op 14-8-1719 in het Nauw van Formosa bij Taiwan. Twee begeleidende schepen, de Catharina en de Meeroog, verdwenen eveneens in de golven. Zo is Simon Naaktgeboren op zee "gebleven".

4 januari 2016

Johannes Biesheuvel (1899-1933) hing zich op in de gevangenis

Volgens de kranten kwam Johannes Biesheuvel uit een zeer goed bekend staande familie. Hij was op 21-10-1899 in Klaaswaal geboren als jongste zoon van Teunis Biesheuvel (1856-1931) en Barbara Bos, die afstamt van mijn voorouder Leendert Cente Bos (1755-1830).

Aanvankelijk was Johannes Biesheuvel machinist bij de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (R.T.M.), maar daar was hij ontslagen. Daarna heeft hij enige tijd een eigen autobustdienst op de eilanden geëxploiteerd. Door alcoholgebruik was hij echter aan lager wal geraakt. Geruime tijd woonde hij inmiddels in Rotterdam.

Johannes Biesheuvel werd op 4-1-1933 gearresteerd in een logement aan de Nieuwe Haven te Rotterdam, dat hij huurde, vanwege doodslag op de landbouwer De Reus bij een inbraak in diens boerderij in Numansdorp de dag ervoor. Johannes werd daar aangehouden samen met de 25-jarige varensgezel F. Lombach, geboren in Oud-Beijerland en wonend te Charlois in Rotterdam, die prompt flauw viel.

Het Volk, 5-1-1933
F. Lombach legde kort na zijn arrestatie een volledige bekentenis af. Hij was met Biesheuvel naar Numansdorp gefietst, waar zij zich naast de "Johanna Hoeve" hadden verstopt. Toen de 36-jarige boer Jan de Reus hen betrapte was een worsteling ontstaan. Daarbij viel een schot, waarna de Reus zich niet meer verroerde. Toen de vrouw van De Reus, Trijntje Pleuntje van Beek, vervolgens polshoogte kwam nemen, dwongen zij haar om de woning binnen te gaan en geld te geven. Nadat de vrouw hen wat geldstukken had gegeven, wist zij zich met haar 2 jonge kinderen op te sluiten in de slaapkamer. Vervolgens waren Biesheuvel en Lombach samen weer naar Rotterdam teruggefietst.

28 december 2015

Vermits de wech soo quaet is..

Adriaen Henricxsen Back, jongeman van Vrijhoeven., en Aentgen Gerritsdr., jongedochter van Capelle, wonend aan de Hogevaart, gingen op 29-12-1639 in ondertrouw "ten huijse van de bruijt vermits de wech soo quaet is". Zij zijn daarna in Capelle getrouwd op 22-1-1640.

 
Adriaen Henricxsen Back is gedoopt op 10-11-1619 in Capelle (NB) als zoon van  Hendrick Adriaense Back en Jenneken Peters Ockers en is daarmee een kleinzoon van mijn voorouders Peter Jansz Ockers (±1560-1621). Aentgen Gerritsdr. is op 20-4-1616 gedoopt als dochter van mijn voorouders Gerrit Peeters en Thunisken Gerarts Antonissen Smit, wier nakomelingen zich Van der Hoeven gingen noemen.