16 oktober 2014

Gerrit Rosenbrand waarschuwt voor zijn vrouw's gat in de hand

Gerrit Rosenbrand trouwde op 28-4-1921 in Loon op Zand met de aldaar geboren Johanna de Roon, dochter van Christoffel de Roon en Johanna Pruijssers. Gerrit Rosenbrand is geboren op 11-5-1892 in Capelle (NB) als zoon van Machiel Rosenbrand en Adriana de Rooij. Gerrit is - net als ik - een nakomeling van de 17e eeuwse Jan Claesz Rosenbrand

Toen het stel 5 jaar getrouwd was, liet Gerrit Rosenbrand onderstaande waarschuwing plaatsen in de lokale krant "Echo van het Zuiden": 
Echo van het Zuiden, 16-10-1926

10 oktober 2014

Door een wijndt meuwlen doot gheslaghen in 1610

"Item op den 10 off 20 doch ooctobris 1610 is den predicant tot Oosterwijck bij Gorckum, na huys gaende, door een wijndt meuwlen doot gheslaghen, met name Plattevoet," dominee David du Pierre.


30 september 2014

Eindelijk weet ik zeker dat Caatje Warbie (1742-1785) een voorouder is

Via mijn moeder stam ik af van Johanna van Helmont (1764-1821), die op 8-6-1783 in Dordrecht trouwde met Gerrit Fransse Langeweg (1762-1821). Johanna van Helmont was het enige kind van Izaak van Hel[le]mont (1741-1866) en Caatje War[re]bie (1742-1785). Omdat Johanna's ouders net geen 3 jaar getrouwd waren, toen haar vader op 24-jarige leeftijd overleed, en haar moeder, Caatje Warbie, nergens met patroniem werd vermeld, was het lang onzeker of ik de grootouders van Johanna van Helmont wel juist had gereconstrueerd. 

Tegenwoordig staan op de website bomenmetbert.nl 18e eeuwse Dordrechtse huwelijksinschrijvingen ter inzage. Daar ben ik gaan speuren. 

Caatje Warbie en Izaak van Helmont zijn op 24-7-1763 in Dordrecht getrouwd en bij hun huwelijksinschrijving staat dat Caatje's moeder, Geertruij Bolle, weduwe van Arij Warbie, getuige was bij hun huwelijk. Daarmee zijn de ouders van Caatje vast komen te staan: 

Bij de huwelijksinschrijving van Isak van Helmond en Caatje Warbie staan de ouders van Caatje vermeld.

Izaak van Helmont werd bij zijn huwelijk vergezeld door zijn vader Hendrik van Helmont. Hendrik was gehuwd met Anna van Leeuwen. Naar haar kan zijn dochter Johanna van Helmont zijn vernoemd, die bij die doopinschrijving op 29-6-1764 in Dordrecht Anna wordt genoemd. Izaak, die een jongere zoon was, is dan vernoemd naar zijn overgrootvader, de vader van zijn grootmoeder Engeltje Izaaks Vinman.

25 september 2014

Pieter Rosenbrand werd 91 jaar oud op 25-9-1939

Pieter Rosenbrand werd op 25-9-1848 in Capelle (NB) geboren als oudste zoon van Cornelis Rosenbrand (1801-1878)* en Anna Schouten (1814-1878). Hij trouwde aldaar op 21-5-1891 met Antonia Boeser (1853-1939), dochter van Arie Boeser en Geertrui Geenen. Antonia was bij haar huwelijk al 37 jaar oud en Pieter nog eens 5 jaar ouder. Hun huwelijk bleef kinderloos. Antonia overleed op 8-5-1939. Pieter Rosenbrand overleed op 26-3-1940 en werd dus maar liefst 91 oud!

Echo van het Zuiden,  6-4-1940

*  Pieter is vernoemd naar zijn grootvader, Pieter Rosenbrand (1777-1852), die een voorouder is van mij.

17 september 2014

Gerrit Dircx Cranendonck (†1706) was "sijne sinnen onmachtig"

Op 18-9-1678 liet Arijen Dircx Cranendonck twee personen verklaren dat wegens ziekte van Gerrit Dircx Cranendonck, zijn broeder, die "sijne sinnen onmachtig is geweest", diens zaken gedurende het hele jaar 1674 door Arij zijn waargenomen. Hun tante Leentge Adriaen Jorisdr. stelde Arijen aan tot beheerder van Gerrits aandeel in haar erfenis. Hij bezat het slechts "in lijftocht".

Gerrit Dircx Cranendonck was rond 1640 geboren in Charlois (nu Rotterdam) als zoon van Maritgen Gerrits Cranendonck en Dirck Adriaen Jorisz (1649). In 1664 wilde Gerrit trouwen met Anneke Hendriks (1640-1680) uit de Sint Anthoniepolder, maar toestemming werd geweigerd door zijn behuwd oom Arijen Reijnen van der Linden, echtgenoot van Leentge Adriaen Jorisdr., de zuster van wijlen Gerrit's vader. Twee jaar later, op 2-5-1666, konden Gerrit en Anneke eindelijk trouwen. Gerrit en Arij vernoemden beiden een dochter Lena naar hun tante.

In 1678 was Gerrit kennelijk alweer voldoende hersteld van zijn ziekte om, geassisteerd door zijn broer Arijen, enige malen op te kunnen treden voor het gerecht van 's-Gravendeel. Op 18-12-1679 compareerde Arijen Dircks Cranendonck, ziek, won. te 's-Gravendeel. Tot universeel erfgenaam benoemde hij zijn 2 onmondige kinderen. Als voogde stelde hij aan Wijnant Pelsser, wolwever te Dordrecht, en Dirck Dircks jonge Quartel, wonende in Bonaventura. De voogden moisten na het overlijden een inventaris maken in het bijzijn van Geerit Dircks Cranendonck, die zich echter niet met de boedel mocht bemoeien. Bovendien zouden zij zich moeten verwantwoorden voor Geerit Dircks Cranendonck.

Op 5-3-1681 hertrouwde Gerrit Dircx Cranendonck, weduwnaar van Annigje Hendricks, met Sijtgen Cornelisse, weduwe van Dirck Jacobs, beiden wonend te Puttershoek. Gerrit had 6 kinderen uit zijn 1e huwelijk en kreeg nog 2 kinderen met Sijtgen. Op 5-9-1700 was Gerrit samen met zijn jongste dochter Lena getuige bij de doop van Annigje van der Graaf, dochter van Gerrit's oudste dochter Marigje. Gerrit's overlijden werd op 13-4-1706 aangegeven door zijn weduwe Sijtgen Cornelisse.
 
 
Bron: ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman: "De Geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700", Rotterdam, 1992