27 augustus 2015

Matroos Cent Geerense Bosman (†1781)

"Cent Geerense Bosman uit Strien" trad op 27-8-1780 als matroos in dienst bij de V.O.C. voor de kamer van Zeeland op het schip "Slot ter Hoge", dat in 1776 in dienst was genomen. Dit zeilschip had een lengte van 150 voet en een laadvermogen van 575 last (1150 ton). De uitvaart was op bovengenoemde datum vanaf Fort Rammekens aan de Westerschelde op enkele kilometers ten oosten van Vlissingen. Lambert Arnout Halfman had als schipper de leiding over het schip. 

Het VOC-schip 'Slot ter Hoge' bij de Rede van Rammekens. 

De nieuw aan boord gekomen manschappen moesten zich bij vertrek een plaats aan boord zoeken en daarbij ging het er weinig zachtzinnig aan toe. Tierende en vloekende dekofficieren deelden met kwistige hand of een stuk touw "kwartiermeestersvermaningen" uit. Kisten werden 's nachts open gebroken. Een broek, kousen of schoenen konden tijdens de slaap 'verdwijnen'. En "door versuijm van sich te reynigen raaken ook veele besmet met ongediertens", schreef in 1729 Roelof de Witt, oppermeester van het schip de "Cornelia".

Een verre en lange reis, waarbij een schip meerdere maanden achtereen op zee bleef, bracht bijzondere gevaren mee voor de gezondheid van de bemanning. Een schip dat in augustus vertrok kon gebruik maken van oostenwinden om snel door het Kanaal te varen. Echter, rond de evenaar kon windstilte de reis enorm vertragen, waardoor een reis meer dan 30 weken kon duren. De "Slot ter Hoge" deed er maar 18 weken over om bij de Kaap aan te komen. 

11 augustus 2015

Dirck Kors Pietersz van Cillaarshoek in 1550

Dirck Kors Pietersz. van Cillaarshoek transporteert op 11-8-1550 aan Thonis Jacobsz., de echtgenoot van zijn zuster, zekere 2 hond land in Westmaas-Nieuwland op de grond van Mijnsheerenland, welke 2 hond land Dirck Kors Pietersz. aangekaveld zijn bij het overlijden van zijn moeder. 
Verder transporteert Dirck Kors Pietersz. aan zijn broeder Pieter Kors Pietersz. zekere 1½ hond land in het Oudeland van Moerkercken in een stuk land ter grootte van 2 morgen en 1 hond, hem eveneens aangekomen bij dode van zijn moeder. 
Dirck Kors Pietersz. transporteert aan zijn zwager Adriaen Pietersz. zekere 1½ hond land in het Oudeland van Moerkercken  in een stuk land ter grootte van 3½ morgen en 1½ hond, hem op dezelfde wijze aangekomen. 

De kerk van Cillaarshoek
Op 20-3-1552 is er nog een inschrijving waarbij Dirck Kors Pietersz. uit Cillaarshoek land verkoopt in het Westmaas-Nieuwland in de kavel van het convent van Vredendaal, hem aangekomen bij het overlijden van zijn moeder Trijtge, wijlen huisvrouw van Kors Pietersz. 
Dirck Kors Pietersz. van Cillaarshoek koopt op 11-2-1556 van zijn vader Kors Pietersz. voor 100 pond groten Vlaams [geld] een huis, berg en keten met teling en gereedschap. Kors Pietersz. blijft in het bezit van de beste wagen en een kamer.

Hiermee kan de volgende stamboom worden samengesteld: 

  Kors Pietersz. 
x
Trijtge
|
+-----------------------+-----------------------+
Dirck Kors Pietersz     NN. Kors Pietersdr.   Pieter Kors Pietersz 
x
Thonis Jacobsz

Met dank aan L. Helms v. Eis.1 augustus 2015

Jannichgen Gerrits is door de pokken en de pest misvormd

Everdingen, 1-8-1636:  

Omdat Jannichgen Gerrits, de jongste dochter van Lijsken Gerrits, door de pokken en de pest
misvormd is en daardoor voorn. Lijsken Gerritsz en haar man meer armoede te verwachten valt,
schenkt comparante het kind een prelegaat, groot 400 gl., uit de gemene boedel.
 
 

22 juli 2015

Maria van de Velde's lijk (1721) - Tombstone Tuesday


  Transcriptie grafschrift op het eiland Onrust          
De Nederlandsche Leeuw, 1913
De grafsteen op het eiland Onrust
wisata.kompasiana.com


Het eiland Onrust voor de kust van Jakarta in Indonesië
wikimedia.org (Abraham Storck, 1699)


8 juli 2015

Het korte 2de huwelijk van Adrianus Paans (1836-1912)

Op 29-11-1860 in Amsterdam trouwde timmerman Adrianus Paans met Wilhelmina Hendrika Dekker:

Nieuw Amsterdamsch Handels- En Effectenblad, 20-11-1860

Adrianus Paans was nog maar kort daarvoor weduwnaar geworden van Adriana Schendelaar met wie hij op 21-12-1859 in Amsterdam was getrouwd. Hij is geboren op 4-1-1836 in Amsterdam als zoon van Johannes Paans uit Sprang-Capelle en diens vrouw, Aaltje van den Berg.

Wilhelmina Hendrika Denker is geboren op 4-3-1833 in Amsterdam als dochter van Hendrik Wilhelm Denker en Jannetje Emmerseel. Zij beviel aldaar op 25-11-1861 van een zoon Hendrik Wilhelm Adrianus Paans, die de volwassen leeftijd zou bereiken en zou trouwen. Wilhelmina, echter, overleed in juni 1862 na "een langdurig en smartelijk lijden", zoals haar bedroefde weduwnaar meldde:

Algemeen Handelsblad, 27-6-1862 

2 juli 2015

Grietje en Arie Valk uit De Mijl werden onder curatele gesteld

Arie Robbertsz Valk (1759-1834) en Pietje Jacobs de Bruijn (1764-1841) trouwden op 3-6-1787 in Dubbeldam en lieten aldaar 9 kinderen dopen in de periode 1788-1808. Arie en Pietje waren neef en nicht: Arie's vader, Robert Ariensen Valk (1723-1801), en Pietje's moeder, Hendriksje Arise Valk, waren broer en zus, beiden kinderen van mijn voorouder Arie Robbertsz Valk (1692-1762) sr.

Dit huwelijk tussen neef en nicht was kennelijk niet goed voor de genen, want hun dochter Grietje, gedoopt op 27-10-1793 in Dubbeldam, en hun zoon Arie, gedoopt op 25-10-1801 en geboren op de 16e, worden als doofstom omschreven. Van hun broers en zusters overleed Jacob op 20-jarige leeftijd en trouwden Johanna, Hendriksje, Adrianus en Cornelis in de periode 1812-1832. Ondertussen verhuisden Grietje en Arie met hun ouders naar het nabij gelegend De Mijl.

Nederlandsche Staatscourant, 5-7-1842

Pietje Jacobs de Bruijn werd in 1834 weduwe en overleed zelf op 31-8-1841 in De Mijl. Op 2-7-1842 werden haar doofstomme kinderen Grietje en Arie onder curatele gesteld wegens "onnoozelheid". Hun broer Gerrit Valk (1805-1869) werd tot hun curator aangesteld. Bij het waterschap van de polder Wieldrecht heeft Carla van der Waal nog een uitgifte in erfpacht gevonden van een perceel land aan Arij en Grietje Valk, beiden doofstom, in tegenwoordigheid van hun curator Gerrit Valk.

Arie Valk overleed op 21-1-1869 in Dubbeldam. Gerrit volgde op 19 december. Grietje is waarschijnlijk overleden op 25-9-1859 in Dubbeldam, 66 jaar oud.