22 juli 2015

Maria van de Velde's lijk (1721) - Tombstone Tuesday


  Transcriptie grafschrift op het eiland Onrust          
De Nederlandsche Leeuw, 1913
De grafsteen op het eiland Onrust
wisata.kompasiana.com


Het eiland Onrust voor de kust van Jakarta in Indonesië
wikimedia.org (Abraham Storck, 1699)


8 juli 2015

Het korte 2de huwelijk van Adrianus Paans (1836-1912)

Op 29-11-1860 in Amsterdam trouwde timmerman Adrianus Paans met Wilhelmina Hendrika Dekker:

Nieuw Amsterdamsch Handels- En Effectenblad, 20-11-1860

Adrianus Paans was nog maar kort daarvoor weduwnaar geworden van Adriana Schendelaar met wie hij op 21-12-1859 in Amsterdam was getrouwd. Hij is geboren op 4-1-1836 in Amsterdam als zoon van Johannes Paans uit Sprang-Capelle en diens vrouw, Aaltje van den Berg.

Wilhelmina Hendrika Denker is geboren op 4-3-1833 in Amsterdam als dochter van Hendrik Wilhelm Denker en Jannetje Emmerseel. Zij beviel aldaar op 25-11-1861 van een zoon Hendrik Wilhelm Adrianus Paans, die de volwassen leeftijd zou bereiken en zou trouwen. Wilhelmina, echter, overleed in juni 1862 na "een langdurig en smartelijk lijden", zoals haar bedroefde weduwnaar meldde:

Algemeen Handelsblad, 27-6-1862 

2 juli 2015

Grietje en Arie Valk uit De Mijl werden onder curatele gesteld

Arie Robbertsz Valk (1759-1834) en Pietje Jacobs de Bruijn (1764-1841) trouwden op 3-6-1787 in Dubbeldam en lieten aldaar 9 kinderen dopen in de periode 1788-1808. Arie en Pietje waren neef en nicht: Arie's vader, Robert Ariensen Valk (1723-1801), en Pietje's moeder, Hendriksje Arise Valk, waren broer en zus, beiden kinderen van mijn voorouder Arie Robbertsz Valk (1692-1762) sr.

Dit huwelijk tussen neef en nicht was kennelijk niet goed voor de genen, want hun dochter Grietje, gedoopt op 27-10-1793 in Dubbeldam, en hun zoon Arie, gedoopt op 25-10-1801 en geboren op de 16e, worden als doofstom omschreven. Van hun broers en zusters overleed Jacob op 20-jarige leeftijd en trouwden Johanna, Hendriksje, Adrianus en Cornelis in de periode 1812-1832. Ondertussen verhuisden Grietje en Arie met hun ouders naar het nabij gelegend De Mijl.

Nederlandsche Staatscourant, 5-7-1842

Pietje Jacobs de Bruijn werd in 1834 weduwe en overleed zelf op 31-8-1841 in De Mijl. Op 2-7-1842 werden haar doofstomme kinderen Grietje en Arie onder curatele gesteld wegens "onnoozelheid". Hun broer Gerrit Valk (1805-1869) werd tot hun curator aangesteld. Bij het waterschap van de polder Wieldrecht heeft Carla van der Waal nog een uitgifte in erfpacht gevonden van een perceel land aan Arij en Grietje Valk, beiden doofstom, in tegenwoordigheid van hun curator Gerrit Valk.

Arie Valk overleed op 21-1-1869 in Dubbeldam. Gerrit volgde op 19 december. Grietje is waarschijnlijk overleden op 25-9-1859 in Dubbeldam, 66 jaar oud.


25 juni 2015

Wie zijn toch de voorouders van Jacobus Vos en Johanna de Rooij?!

Pieternella Vos, een voorouder van mij, werd op 20-12-1778 in Capelle (NB) gedoopt als dochter van Pieternella, dochter van Jacobus Vos en Johanna de Roy. Jacobus Vos, j.m., geboren te 's-Grevelduin-Capelle, won. te Vrijhoeven, en Johanna de Rooij, j.d., geb. te Loon op Zand, won. te Capelle, trouwden op 17-5-1778 in Capelle.

Pieternella Vos trouwde op 9-2-1800 in ’s-Grevelduin-Capelle met Pieter Branderhorst (1777-1852). Ze betaalden voor hun huwelijk ƒ12,- aan impost. Ze kregen negen kinderen: Cornelis, Johanna (2x), Maria, Jacoba (2x), Willem, Jacobus en Pieternella. Vier van hun kinderen bereikten de volwassen leeftijd. De jongste, Pieternella Rosenbrand (1822-1887) trouwde in 1852 met weduwnaar Gerrit de Rooij (1822-1882). Haar oudere zuster Maria Rosenbrand (1808-1882) is mijn voorouder via haar huwelijk met Adriaan de Jong (1804-1857), waar mijn moeder in mannelijke lijn vanaf stamt.

Pieternella overleed op 18-3-1847 in Capelle en wordt ook dan omschreven als dochter van Jacobus Vos en Johanna de Rooij.

Bovenstaande zijn alle vermeldingen van Jacobus Vos en Johanna de Roy/Rooij. Er is verder geen spoor van dit paar te vinden. In het Engels noemen ze dat een "Brick Wall", een stenen muur, waar je onderzoek doodloopt.

17 juni 2015

Roeland in 't Veld (1819-94) uit Westmaas had vlagen van razernij

Roeland in 't Veld werd geboren op 25-6-1819 in Westmaas als oudste zoon van Simon in 't Veld (1787-1833) en Neeltje Everdingen (±1785-1872). Daarmee is hij - net als ik - een nakomeling van Dirk Aertse in 't Veld uit Cillaarshoek. Roeland's grootouders zijn Hendrik Jansz. in 't Veld en Geertrui Jacobs de Quartel en daarmee is hij ook een nakomeling van Dirck Cornelisz Quartel

Roeland's enige broertje Hendrik is jong overleden. Zijn zusters waren Geertrui (1812-1832), Adriaantje (1814-1886), Maria (1816-1882) en Jannigje (1824-1850).

Op 9-6-1856 werd Roeland onder curatele gesteld vanwege krankzinnigheid met vlagen van razernij. Hij is overleden in Dordrecht op 1-4-1894.

Nederlandsche Staats Courant, 19-6-1856

7 juni 2015

Caatje van Polanen werd in 1736 verbannen wegens overspel

Vaandoekwerker Frans van der Linden en Catrina ("Caatje") van Polanen gingen op 3-1-1755 in Leiden in ondertrouw. Frans had als getuige zijn vader Jacobus mee gebracht. De familie Van der Linden woonde in de Ruijme Concientiestraat. Caatje had als getuige haar moeder meegenomen, Susanna Hoornvelt/Hoorensvelt, wonende in de Bolwerkstraat.

Willemijntje van der Linden werd gedoopt op 10-12-1755 in Leiden

Frans van der Linden en Caatje van Polanen lieten in Leiden de volgende kinderen dopen:
  • Willemijntje, gedoopt op 10-12-1755 in de Pieterskerk met als getuige Jacobus van der Linden, waarschijnlijk jong overleden,
  • Frans, gedoopt op 24-7-1757 in de Hooglandsche kerk met als getuige zijn grootmoeder Susanna van Hoornvelt,
  • Willemijntje, gedoopt op 11-5-1760 in de Hooglandsche kerk met als getuigen Johannes van der Linden en Johanna Korenhof,
  • Feijtje, gedoopt op 21-2-1764 in de Hooglandsche kerk met als getuigen Pieter de Bruijn en Feijtje Delfos.

Op 25-2-1767 in de Pieterskerk in Leiden waren Frans van der Linden en Catie van Polanen nog getuige bij de doop van Frans, zoon van Abraham Dieneth en Anna Clement. Op 23 juli van datzelfde jaar was er in Leiden sprake van een verzoek tot echtscheiding tussen Frans van der Linden en Caatje van Polanen. Op 7-6-1768 werd de 32-jarige spinster Catharina van Polanen, gehuwd met Frans van der Linden, veroordeeld tot 50 jaar verbanning uit Holland en West-Friesland wegens overspel met Paulus Pikaar en Isaac Paradijs.